دوشنبه 18 آذر 1398
عکس برگزیده براساس آراء همکاران
  
   [رمز عبور را فراموش کرده ام]

پیام فرهنگی98047 پیامبر اکرم(ص) :  مدارا کردن با مردم یک نیمه ایمان و مهربانی کردن با آنان نیمی از زندگانی است.