پنجشنبه 31 مرداد 1398
عکس برگزیده براساس آراء همکاران
  
   [رمز عبور را فراموش کرده ام]

پیام فرهنگی 98029: امام هادی (ع) فرمود: فروتنی در آن است که با مردم چنان کنی که دوست داری با تو چنان باشند.